1. Adatkezelési tájékoztató

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) rögzíti a Reflexive Communications weboldalával (továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolatosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete („GDPR”) szerinti adatkezelési szabályokat.

 

 

Adatkezelő adatai és elérhetőségei

 

Adatkezelő neve: Karsai Tamás E.V.
Székhely: 5000 Szolnok Kazinczy u. 8 fsz 4.
Adószám: 60625056-1-36
Nyilvántartási szám: 21784758
E-mail: karsai.tamas@reflexive.hu
Telefonszám: +36706368285

 

Közreműködő Adatfeldolgozók

 

Weboldal tárhelyszolgáltatója:
Adatfeldolgozó neve: […] 
Weboldal: […] 
Székhely: […] 
Cégjegyzékszám: […]
E-mail címe: […]
Telefon: […]

 

 

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

 

1)    Kapcsolatfelvétel: 

Adatkezelés célja: amennyiben a Weboldalon található elérhetőségeinken megkeresel minket, úgy személyes adataidat a veled való kapcsolattartás céljából kezeljük.

Adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod.

Személyes adatok, amelyeket kezelünk: az általad megadott személyes adatok, így kifejezetten a neved, e-mail címed és telefonszámod.

 

Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételtől számított 1 év.

 

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor.

A GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes adataid vonatkozásában az alábbi jogok illetnek meg:

 

a) tájékoztatáshoz való jog;
b) hozzáférési jog;
c) helyesbítéshez való jog;
d) törléshez való jog;
e) az adatkezelés korlátozásához való jog;
f) adathordozhatósághoz való jog;
g) tiltakozáshoz való jog.

 

Jogaidat a fenti elérhetőségeinkre küldött megkeresés útján gyakorolhatod. 
Amennyiben válaszunkkal vagy intézkedésünkkel a megkereséseddel összefüggésben nem értesz egyet, panasszal fordulhatsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhatsz.