REFLEXIVE 

COACHING 

 A Reflexive coaching tulajdonképpen egy felfedező út, melyet végig   járva megérted a saját viselkedésed, reakcióid és a környezeted   sajátosságai között lévő összefüggéseket.

 

 KARSAI 

 TAMÁS 

Reflexive Coach

Reflexive  Business 

Coaching 

A Reflexive business coaching egy önreflexión alapuló módszer, melyet a saját tapasztalataim alapján alakítottam ki azoknak, akik az üzleti életben vagy a munkahelyi terepen egy hosszú távon hatékony szemléletet és gyakorlatot szeretnének elsajátítani. Ez a megközelítés a humanisztikus pszichológiával, a Gestalt irányzattal valamint az egzisztencialista filozófia és pszichológia szemléletével mutat rokonságot.


Az önreflexió az önmagunkhoz való hozzáférést segíti, ami lehetővé teszi, hogy tisztán lássuk az adott problémát és az abban betöltött szerepünket. Ez azonban nem egyszerű folyamat. Nehézsége abból adódik, hogy miközben fókuszunk saját érzéseinkre, viselkedésünkre és reakcióinkra irányul, az Én folyamatosan védeni próbálja magát, hogy megtarthassa saját ideálképét. 

A folyamatot átható   Reflexive modell  segít meglazítani ezt a védelmi mechanizmust, hogy az Én elzárt rétegei láthatóvá váljanak, a coaching pedig azt a biztonságos közeget teremti meg, amiben mindez lehetségessé válik.

 

A Reflexive modell

A Reflexive folyamat az önreflexió egyes fázisain vezeti át a Coachee-t, aki ezzel képessé válik problémájának megértésére és megoldására.

Felismerés

Az üzleti életben vagy a munkakörnyezetben tapasztalt nehézségek visszefejtése és újraértelmezése lehetővé teszi a problémák, tünetek alatt meghúzódó mélyrétegek felszínre hozását.

Kapcsolódás

Az adott helyzet kognitív megértése után az érzelmi megértésre, vagy másként fogalmazva, az elfogadásra helyezzük a hangsúlyt. Ez valójában akkor történik meg, amikor empátiánk önmagunkra irányul és saját magunkhoz kapcsolódunk.

Felelősségvállalás

Az önmagunkért való felelősség felvállalása az önreflexiós folyamat utolsó lépése. Ez tulajdonképpen nem más, mint a felismert szükségleteink és igényeink komolyan vétele, amely segít az aktuális nehézség kialakulásában játszott szerepünk elfogadásában és a tovább lépésben.

 Akár vezetőként, akár beosztottként dolgozol a reflexive   coaching képessé tesz arra, hogy megértsd jelenlegi működésedet az   adott környezetben és arra is, hogy felismerd, hogyan menj tovább.  

 

Vezetői

coaching

A vezetői pozíció sajátos nehézségei speciálís kihívások elé állítják az embert. 
Továbbkattintva ezeknek a nehézségeknek a Reflexive megközelítéséről kaphatsz rövid áttekintést.

Munkahelyi

coaching

Nem csak a vezetőknek vannak speciális nehézségei a munkahelyen. A szervezetben dolgozó valamennyi munkavállaló kihívásokkal találhatja szemben magát. Továbbkattintva ezeknek a problémáknak a Reflexive értelmezéséről olvashatsz röviden.